“ลิตเติ้ล แว้น บี ว้าว ไรเดอร์” ได้เยาวชนสายแว้น 25 คนสุดท้าย เตรียมเข้าโปรแกรมฝึกคัดไปยุโรป  “ลิตเติ้ล แว้น บี ว้าว ไรเดอร์” ได้เยาวชนสายแว้น 25 คนสุดท้าย เตรียมเข้าโปรแกรมฝึกคัดไปยุโรป