เดือด! คันนะ ฟูจิ นักแสดง AV ประกาศ โดนไล่ออกจากการเป็น ครูสอนบัลเลต์ หลังโรงเรียนทราบว่าเธอ รับงานเป็นนางเองหนังผู้ใหญ่  เดือด! คันนะ ฟูจิ นักแสดง AV ประกาศ โดนไล่ออกจากการเป็น ครูสอนบัลเลต์ หลังโรงเรียนทราบว่าเธอ รับงานเป็นนางเองหนังผู้ใหญ่