เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 66 ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้ มีการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สมาคมกรีฑาแห่งเอเชีย  เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 66 ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้ มีการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สมาคมกรีฑาแห่งเอเชีย