สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงเรื่อง “บิว” ภูริพล บุญสอน นักกีฬากรีฑาวิ่งระยะสั้นทีมชาติไทย ไม่ลงเเข่งขัน 100 เมตร เเละ 200 เมตร  สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงเรื่อง “บิว” ภูริพล บุญสอน นักกีฬากรีฑาวิ่งระยะสั้นทีมชาติไทย ไม่ลงเเข่งขัน 100 เมตร เเละ 200 เมตร