การถ่ายภาพการแข่งขันกีฬา ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายอย่างมากสำหรับคนที่เป็นช่างภาพ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวแทบจะตลอดเวลา  การถ่ายภาพการแข่งขันกีฬา ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายอย่างมากสำหรับคนที่เป็นช่างภาพ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวแทบจะตลอดเวลา