“ต๊อด” ปิติ ภิรมย์ภักดี นักขับชาวไทย และ นาโอกิ โยโกมิโซ นักขับชาวญี่ปุ่น ช่วยกันพามาเอซาวา เรซซิ่ง จบอันดับดีสุดในประวัติศาสตร์  “ต๊อด” ปิติ ภิรมย์ภักดี นักขับชาวไทย และ นาโอกิ โยโกมิโซ นักขับชาวญี่ปุ่น ช่วยกันพามาเอซาวา เรซซิ่ง จบอันดับดีสุดในประวัติศาสตร์