“บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่ผสมมืออันดับ 3 ของโลก และมือวางอันดับ 2 ของรายการ ต้านคู่จีนไม่ไหว พลาดเข้าชิงชนะเลิศ  “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่ผสมมืออันดับ 3 ของโลก และมือวางอันดับ 2 ของรายการ ต้านคู่จีนไม่ไหว พลาดเข้าชิงชนะเลิศ