สิงห์ อัดฉีดเพิ่ม 2 ล้าน ให้ทัพนักกีฬาพาราไทย หลังสร้างความสำเร็จ ใน “อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12” กัมพูชา  สิงห์ อัดฉีดเพิ่ม 2 ล้าน ให้ทัพนักกีฬาพาราไทย หลังสร้างความสำเร็จ ใน “อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12” กัมพูชา