PUMA เปิดตัวเทคโนโลยีปฏิวัติวงการ NITRO™ ปลดปล่อยประสิทธิภาพขั้นสุดแห่งโฟมไนโตรเจนในรองเท้าวิ่ง  PUMA เปิดตัวเทคโนโลยีปฏิวัติวงการ NITRO™ ปลดปล่อยประสิทธิภาพขั้นสุดแห่งโฟมไนโตรเจนในรองเท้าวิ่ง