“บาส-ปอป้อ” ปราบคู่เดนมาร์ก ลิ่วรอบสองขนไก่ เจแปน โอเพ่น  “บาส-ปอป้อ” ปราบคู่เดนมาร์ก ลิ่วรอบสองขนไก่ เจแปน โอเพ่น