“ศศิกานต์” งัดฟอร์มเก่ง ปราบตัวเต็งอุซเบฯ ซิวเหรียญทอง กีฬามหาวิทยาลัยโลก  “ศศิกานต์” งัดฟอร์มเก่ง ปราบตัวเต็งอุซเบฯ ซิวเหรียญทอง กีฬามหาวิทยาลัยโลก