การแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ถือเป็นมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนปฏิทินโลก ซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆ 4 ปี และกลายเป็นที่เฝ้าคอยของบรรดานักกีฬาจากทุกชาติที่อยากมีประสบการณ์เข้าแข่งขันสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะถือเป็นจุดสูงสุดของอาชีพนักกีฬา  การแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ถือเป็นมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนปฏิทินโลก ซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆ 4 ปี และกลายเป็นที่เฝ้าคอยของบรรดานักกีฬาจากทุกชาติที่อยากมีประสบการณ์เข้าแข่งขันสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะถือเป็นจุดสูงสุดของอาชีพนักกีฬา