โตชิบา ไทยแลนด์ เตรียมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 55 กับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ประเดิมกิจกรรมแรก จัดการแข่งขันวิ่งรายการ “TOSHIBA RUN 2023”  โตชิบา ไทยแลนด์ เตรียมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 55 กับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ประเดิมกิจกรรมแรก จัดการแข่งขันวิ่งรายการ “TOSHIBA RUN 2023”