ขึ้นชื่อว่า “กีฬา” นอกจากผู้เล่นจะได้ออกกำลังเรียกเหงื่อเป็นผลดีต่อร่างกายแล้ว ยังช่วยฝึกสมาธิและจิตใจ รวมไปถึงเป็นเครื่องมือสำหรับการเข้าสังคมได้เป็นอย่างดีด้วย  ขึ้นชื่อว่า “กีฬา” นอกจากผู้เล่นจะได้ออกกำลังเรียกเหงื่อเป็นผลดีต่อร่างกายแล้ว ยังช่วยฝึกสมาธิและจิตใจ รวมไปถึงเป็นเครื่องมือสำหรับการเข้าสังคมได้เป็นอย่างดีด้วย