การแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง ซี วี.ลีก 2023 สนามสอง ที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย หลังแข่งขันแบบพบกันหมดทั้ง 4 ชาติ ประกอบด้วย ไทย, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์ และ อินโดนีเซีย  การแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง ซี วี.ลีก 2023 สนามสอง ที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย หลังแข่งขันแบบพบกันหมดทั้ง 4 ชาติ ประกอบด้วย ไทย, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์ และ อินโดนีเซีย