วงการสื่อกีฬาไทยต้องพบข่าวร้าย เมื่อ “หนึ่ง” พรพรหม จุลกทัพพะ อดีตสื่อฯ, ผู้บรรยายกีฬาชื่อดัง เสียชีวิตแล้วด้วยสาเหตุหัวใจวายเฉียบพลันด้วยวัย 51 ปี  วงการสื่อกีฬาไทยต้องพบข่าวร้าย เมื่อ “หนึ่ง” พรพรหม จุลกทัพพะ อดีตสื่อฯ, ผู้บรรยายกีฬาชื่อดัง เสียชีวิตแล้วด้วยสาเหตุหัวใจวายเฉียบพลันด้วยวัย 51 ปี