ต้องใช้คำว่า สวยวันสวยคืน จริงๆ สำหรับ “แพตตี้” ภัททิยา จวงจันทร์ หรือชื่อเดิม “มด” ขนิษฐา จวงจันทร์ ที่แฟนวอลเลย์บอลรู้จักเธอตั้งแต่สมัยเยาวชน  ต้องใช้คำว่า สวยวันสวยคืน จริงๆ สำหรับ “แพตตี้” ภัททิยา จวงจันทร์ หรือชื่อเดิม “มด” ขนิษฐา จวงจันทร์ ที่แฟนวอลเลย์บอลรู้จักเธอตั้งแต่สมัยเยาวชน