ยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างมากเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาโลกที่อนุญาตให้นักกีฬาข้ามเพศ สามารถเลือกที่จะลงแข่งในแต่ละรายการได้อย่างอิสระทั้งที่พวกเขาได้เปรียบในเชิงกายภาพ  ยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างมากเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาโลกที่อนุญาตให้นักกีฬาข้ามเพศ สามารถเลือกที่จะลงแข่งในแต่ละรายการได้อย่างอิสระทั้งที่พวกเขาได้เปรียบในเชิงกายภาพ