การถ่ายภาพกีฬา ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายอย่างมากสำหรับคนที่เป็นช่างภาพ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวแทบจะตลอดเวลา  การถ่ายภาพกีฬา ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายอย่างมากสำหรับคนที่เป็นช่างภาพ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวแทบจะตลอดเวลา