ฉุดไม่อยู่ “เจ้าหนุน” ต้นน้ำ กันตีมูล สร้างชื่อกระฉ่อน ให้ชมรมว่ายน้ำสิงห์ ได้เฮอีกครั้ง หลังกวาดไปมากสุด 10 เหรียญทอง, 3 เหรียญเงิน  ฉุดไม่อยู่ “เจ้าหนุน” ต้นน้ำ กันตีมูล สร้างชื่อกระฉ่อน ให้ชมรมว่ายน้ำสิงห์ ได้เฮอีกครั้ง หลังกวาดไปมากสุด 10 เหรียญทอง, 3 เหรียญเงิน