ทัพว่ายน้ำไทย กวาด 17 ทอง ครองเจ้าสระศึก “ซีเอจ กรุ๊ป” ที่กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย  ทัพว่ายน้ำไทย กวาด 17 ทอง ครองเจ้าสระศึก “ซีเอจ กรุ๊ป” ที่กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย