หายไปจากหน้าสื่อพักใหญ่ สำหรับ ยูริ โทลอชโก นักเพาะกายสายคอนเทนต์ชาวคาซัคสถาน ที่สร้างชื่อเสียงแบบมึนๆ ด้วยการมีความสัมพันธ์เชิงคู่รัก  หายไปจากหน้าสื่อพักใหญ่ สำหรับ ยูริ โทลอชโก นักเพาะกายสายคอนเทนต์ชาวคาซัคสถาน ที่สร้างชื่อเสียงแบบมึนๆ ด้วยการมีความสัมพันธ์เชิงคู่รัก