บริษัท ฟิฟตี้ไนน์ คลับ เอเชีย ลงนามเป็นพันธมิตรกับ ลากูน่า กอล์ฟ กรุ๊ป เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการให้บริการสนามกอล์ฟภายใต้การบริหารของลากูน่า กอล์ฟ กรุ๊ป ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  บริษัท ฟิฟตี้ไนน์ คลับ เอเชีย ลงนามเป็นพันธมิตรกับ ลากูน่า กอล์ฟ กรุ๊ป เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการให้บริการสนามกอล์ฟภายใต้การบริหารของลากูน่า กอล์ฟ กรุ๊ป ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้