เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตลาดเมืองไทย-ภัทร ย่านรัชดา-สุทธิสาร กรุงเทพมหานคร  เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตลาดเมืองไทย-ภัทร ย่านรัชดา-สุทธิสาร กรุงเทพมหานคร