จบอย่างไร? กับ ดราม่าครั้งใหญ่ “เปิ้ล” นาคร” VS “กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ”  จบอย่างไร? กับ ดราม่าครั้งใหญ่ “เปิ้ล” นาคร” VS “กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ”