“ชัชชุอร” การพูดเปรี้ยงเดียวหลังคว้าแชมป์ ที่ทำเอาจุกไปทั้งประเทศ!!!  “ชัชชุอร” การพูดเปรี้ยงเดียวหลังคว้าแชมป์ ที่ทำเอาจุกไปทั้งประเทศ!!!