ประมวลภาพทุกอารมณ์, น้ำตา, รอยยิ้มทีมชาตืไทยที่รอคอยมา 10 ปี  ประมวลภาพทุกอารมณ์, น้ำตา, รอยยิ้มทีมชาตืไทยที่รอคอยมา 10 ปี