ปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ว่าการเล่นกีฬา นอกจากจะทำให้จิตใจผ่อนคลายแล้ว สิ่งที่ผู้เล่นจะได้รับไปอีกเต็มๆ ก็คือ สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ฟิตแอนด์เฟิร์ม  ปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ว่าการเล่นกีฬา นอกจากจะทำให้จิตใจผ่อนคลายแล้ว สิ่งที่ผู้เล่นจะได้รับไปอีกเต็มๆ ก็คือ สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ฟิตแอนด์เฟิร์ม