สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแจ้งให้ทราบว่า “ต้า” สรอรรถ ดาบบัง ถอนตัว รายการวิ่ง 200 เมตร ชาย เพื่อเซฟตัวนักกีฬาไว้สำหรับการเเข่งขัน วิ่งผลัด 4×100 เมตร  สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแจ้งให้ทราบว่า “ต้า” สรอรรถ ดาบบัง ถอนตัว รายการวิ่ง 200 เมตร ชาย เพื่อเซฟตัวนักกีฬาไว้สำหรับการเเข่งขัน วิ่งผลัด 4×100 เมตร