4×100 เมตรชาย ไร้ “บิว ภูริพล” ทะลุเข้ารอบชิงฯ แบบหืดจับ!!!  4×100 เมตรชาย ไร้ “บิว ภูริพล” ทะลุเข้ารอบชิงฯ แบบหืดจับ!!!