จุฑาธิป มณีพันธุ์ คว้าเหรียญทองแดง จักรยาน ประเภทถนนโร้ดเรซหญิง  จุฑาธิป มณีพันธุ์ คว้าเหรียญทองแดง จักรยาน ประเภทถนนโร้ดเรซหญิง