“แพน” จับมือ “เดย์เบรค” จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “แพน x เดย์เบรค 10 เค แชร์ริตี้ รัน 2023” ครั้งที่ 22 ณ สวนสุขภาพเกาะลอยศรีราชา จ.ชลบุรี  “แพน” จับมือ “เดย์เบรค” จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “แพน x เดย์เบรค 10 เค แชร์ริตี้ รัน 2023” ครั้งที่ 22 ณ สวนสุขภาพเกาะลอยศรีราชา จ.ชลบุรี