“บาส-ปอป้อ” เชือดไต้หวัน ลิ่วรอบสองแบดฟินแลนด์  “บาส-ปอป้อ” เชือดไต้หวัน ลิ่วรอบสองแบดฟินแลนด์