สุดจริง! “พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ” จารึกชื่อเป็นสถิติใหม่ของโลก  สุดจริง! “พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ” จารึกชื่อเป็นสถิติใหม่ของโลก