“กุลวุฒิ” อันดับร่วง หล่นมาอยู่ที่ 6 ของโลก , “บาส-ปอป้อ” ครองที่ 5 แบดมินตันโลก  “กุลวุฒิ” อันดับร่วง หล่นมาอยู่ที่ 6 ของโลก , “บาส-ปอป้อ” ครองที่ 5 แบดมินตันโลก