พาไปรู้จักกับอีกหนึ่งสาวที่มีอดีตความฝันอยากเป็นนักกีฬา แต่สุดท้ายก็ต้องล้มเลิกไปเนื่องจากการเจริญเติบโตของร่างกาย “บางจุด” ที่เป็นอุปสรรคต่อการสานต่อความฝันดังกล่าว  พาไปรู้จักกับอีกหนึ่งสาวที่มีอดีตความฝันอยากเป็นนักกีฬา แต่สุดท้ายก็ต้องล้มเลิกไปเนื่องจากการเจริญเติบโตของร่างกาย “บางจุด” ที่เป็นอุปสรรคต่อการสานต่อความฝันดังกล่าว